Polityka prywatności

Polityka prywatności

serwisu internetowego prenumerata24.pl

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności serwisu internetowego prenumerata24.pl (dalej: Polityka prywatności), zawierającą informację odnośnie sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu internetowego prenumerata24.pl (dalej: Serwis). Polityka prywatności określa w szczególności zasady gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych pozyskiwanych przez nas zarówno podczas rejestracji konta w Serwisie, korzystania z Serwisu, w razie dokonywania zamówienia na produkty lub usługi dostępne w Serwisie, w tym prenumeraty na czasopisma dostępne w Serwisie, a także w przypadku rozpoczęcia subskrybowania usługi newslettera.

 Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest TM DBO Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 61 lok. 193, 01-031 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000759507, posiadająca NIP: 5272872745 oraz REGON: 381883464, tel.: +48 22 2528038 mail: kontakt@prenumerata24.pl, będąca jednocześnie usługodawcą Serwisu i Sprzedawcą produktów i usług dostępnych w Serwisie. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, dalej Ustawa) i innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych - które chronią podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

 W jaki sposób skontaktować się z nami w spawie danych osobowych ?

Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres: TM DBO Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 61 lok. 193, 01-031 Warszawa, lub wysyłając wiadomość na adres: e-mail: kontakt@prenumerata24.pl

 Skąd pochodzą Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z korzystaniem z usług w Serwisie, w momencie, w którym wypełniłeś formularz rejestracyjny, formularz zamówienia, formularz kontaktowy, zamówiłeś nasze produkty lub usługi newsletter dostępne w naszym Serwisie, a także w innych przypadkach kontaktu z Administratorem, np. zgłosiłeś do nas reklamację.

Przetwarzamy Twoje dane, które nam podajesz lub udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w ramach korzystania z naszych usług w Serwisie.

 Jakie dane przetwarzamy

Dane gromadzone podczas rejestracji w Serwisie, składania zamówienia na usługi/towary dostępne w Serwisie, wypełniania formularza kontaktowego i składania zamówienia na usługę newsletter.

Podczas dokonywania rejestracji w Serwisie, składania zamówienia na usługi/towary dostępne w Serwisie, wypełniania formularza kontaktowego, gromadzone są w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, adres dostawy bądź adres do korespondencji, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) pobierany od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP, zaś w przypadku składania zamówienia na usługę newsletter – adres e-mail.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty Użytkownika na stronie Serwisu, w sposób zautomatyzowany zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, etc. Dane zbierane są anonimowo oraz w celach statystycznych.

 Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu:

 • korzystania z Serwisu (na podstawie regulaminu)
 • obsługi zamówień produktów, w tym prenumeraty
 • dostarczania zamówionych produktów
 • rozpatrywania reklamacji
 • otrzymywania newslettera drogą mailową
 • prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług bądź towarów Administratora
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem
 • monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich zainteresowań (profilowanie)
 • monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, wyszukiwanie ofert, promocji, informacji na stronie etc. oraz zarządzanie Twoją aktywnością na stronie
 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami (profilowanie)
 • prowadzenia badań i analiz statystycznych - analityka
 • obsługi Twoich próśb i żądań w tym reklamacji
 • dochodzenia (lub obrony) roszczeń związanych z zawartą umową na świadczenie usług lub na dostawę produktu, w tym prenumeraty

 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

1) w odniesieniu do świadczenia usług i konieczność realizacji umowy (umów) zawartej z Tobą, w tym dostarczania prenumeraty i dostawy zamówionych produktów, jak również podjęcie działań przed zawarciem takich umów na Twoje żądanie - Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);

2) podstawą prawną wysyłania newslettera lub informacji handlowych drogą elektroniczną jest Twoja dobrowolna zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

5) jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest m.in. dopasowanie treści usług Administratora np. serwisów internetowych lub aplikacji do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie reklamacji produktów Administratora.

 Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do świadczenia usług Administratora, w tym dostarczania prenumeraty, Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone.

W odniesieniu do dostarczania zamówionych produktów, Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego wywiązania się przez Administratora z obowiązku dostawy.

Po zakończeniu świadczenia usług oraz po dostarczeniu produktów dane mogą być nadal przetwarzane, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu świadczenia usług lub dostawy produktów (okres przedawnienia roszczeń).

Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych a w przypadku przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przesyłania newslettera do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Dane będą przetwarzane w celu monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich zainteresowań oraz w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych, a jeżeli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – do czasu jej wycofania.

Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Administratora.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale w celu realizacji usług/umowy lub w celu dostarczenia produktów oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń jest niezbędne do świadczenia tych usług, realizacji umowy, dostarczenia produktów i rozpatrzenia reklamacji. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona, produkty nie będą mogły zostać dostarczone a reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta i rozpatrzona.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody (np. w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną czy też świadczenia usługi newslettera), podanie danych osobowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Administratora do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Administratora, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Administratora. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

 Wycofanie zgody

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez jedną z następujących opcji:

- w przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przesyłania newslettera – poprzez kliknięcie linku w wiadomości email zawierającej treści handlowe lub newsletter (opt-out);

- po zalogowaniu na konto Klienta w Serwisie poprzez odznaczenie wyrażonych zgód (o ile jest dostępna taka funkcja w Serwisie);

- w przypadku przetwarzania na podstawie zgody danych w celu monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich zainteresowań oraz w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami - poprzez wyłączenie obsługi plików cookie lub innych podobnych technologii na urządzeniu końcowym lub poprzez odznaczenie wyrażonej zgody w specjalnie udostępnionym w tym celu panelu;

- zgłoszenie na adres email: kontakt@prenumerata24.pl lub listownie na adres: TM DBO Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 61 lok. 193, 01-031 Warszawa;

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych, w tym dostawcom usług IT i operatorom systemu informatycznego (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, podmiotom obsługującym magazyny, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki na nasze zlecenie w celu dostarczenia Ci zamówionych towarów, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu zapłacenia przez Ciebie za zamówione usługi/produkty, dostawcom systemu ankiet opiniujących, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym) dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację strony Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali społecznościowych, w tym również Facebook Ireland Ltd, jak również dostawcom systemów do automatyzacji usługi newsletter (np. MailChimp). Gwarantujemy, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przez podmioty inne niż my, przetwarzają one dane na podstawie stosownej umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Ponadto dążymy do tego aby podmioty te zapewniały odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Twoje dane mogą być również udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale w takim przypadku nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) do oceny niektórych informacji na Twój temat, w tym analizy lub  prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez nas działalnością marketingową, przesyłania reklam i ofert handlowych.

 

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane mogą zostać przekazane na przykład podmiotom z grupy Google, na podstawie oświadczenia dotyczącego Tarczy Prywatności, w którym Google deklaruje przestrzeganie zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii.

Przekazywanie do innych podmiotów będzie się odbywało jedynie, gdy zapewnią one odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że będą zapewnione skuteczne środki ochrony prawnej danych.

 Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (m.in. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

W zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

W zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, okaże się, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratora, jeśli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

W zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości tych danych, a także gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte lub gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

W zakresie żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, oraz gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.

Prawo sprzeciwu przysługuje Ci jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu, w celu marketingu bezpośredniego, profilowania, bądź w celach statystycznych i będzie on uzasadniony przez znalezienie się w sytuacji szczególnej. W dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Administratora lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem drogą korespondencyjną na adres: Rozrywka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 56a, 00-695 Warszawa, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@prenumerata24.pl

 Przetwarzanie danych osób dedykowanych do realizacji umowy

W przypadku danych osób dedykowanych do realizacji umowy Administrator informuje, iż dane te pozyskał od Strony, z którą zawarł umowę, tj. od klienta. Dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny.

 Wykorzystywanie ciasteczek (plików "cookies")

Strony internetowe Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Są one szeroko stosowane, aby strony internetowe działały lub działały w lepszy, bardziej wydajny sposób. Mogą to zrobić, ponieważ strony internetowe mogą czytać i zapisywać te pliki, umożliwiając im rozpoznanie użytkownika i zapamiętanie ważnych informacji, które ułatwią korzystanie z witryny (np. poprzez zapamiętanie preferencji użytkownika).

Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana w taki sposób, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Użytkownik może zawsze zmienić ustawienia, aby zablokować przesyłanie plików cookie do urządzenia lub umożliwić odbieranie tylko niektórych kategorii plików. Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia lub usunięcia plików nawigacyjnych lub funkcjonalnych, nie wszystkie funkcje witryny będą działać zgodnie z przeznaczeniem.

 Oto rodzaje plików cookie, które mogą być wykorzystywane na stronach internetowych Serwisu:

 Niezbędne pliki cookie (tzw. Ciasteczka techniczne)

Te pliki cookie są niezbędne dla naszej witryny, aby umożliwić Ci poruszanie się po niej i korzystanie z jej funkcji. Bez tych niezbędnych plików cookie możemy nie być w stanie zapewnić pewnych usług lub funkcji, a nasza strona internetowa nie będzie działać tak sprawnie, jak byśmy tego chcieli.

 Pliki cookie wydajności

Wydajnościowe pliki cookie, które czasami nazywane są analitycznymi plikami cookie, zbierają informacje na temat korzystania z tej witryny i umożliwiają nam ulepszenie jej działania. Na przykład, pliki cookie dotyczące wydajności pokazują nam, które są najczęściej odwiedzanymi stronami w witrynie, pozwalają nam zobaczyć ogólne wzorce korzystania z witryny, pomóc nam rejestrować wszelkie trudności związane z witryną i pokazywać nam, czy nasze reklamy są skuteczne, czy też nie.

 Pliki cookie funkcjonalność

W niektórych okolicznościach możemy używać funkcjonalnych plików cookie. Funkcjonalne pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonane w naszej witrynie internetowej oraz zapewnić ulepszone i bardziej spersonalizowane funkcje, takie jak dostosowywanie określonej strony internetowej, pamiętając, czy poprosiliśmy Cię o udział w promocji i o inne żądane usługi, np. oglądanie wideo lub komentarz na blogu. Wszystkie te funkcje pomagają nam udoskonalić Twoją wizytę w witrynie.

 W pewnych okolicznościach korzystamy z plików cookie profilowania firm. Te pliki cookie pozwalają nam zapewnić lepszą obsługę online, która najlepiej pasuje do wyborów i preferencji, jakich dokonujesz podczas korzystania z naszej witryny. Wszystkie te funkcje pomagają nam stale ulepszać przeglądanie witryny internetowej, pokazując także produkty lub usługi, które mogą być dla Użytkownika interesujące.

 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 Więcej informacji na temat plików cookies pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 Zmiana polityki prywatności

W celu zapewnienia Ci jak najwyższego poziomu ochrony Twoich danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmieniona Polityka prywatności zostanie zamieszczona i będzie uaktualniana na stronach internetowych Serwisu.

 Kwestie nieuregulowane

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy oraz RODO. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo stosowania mają te przepisy.

 Wejście w życie

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 27 lutego 2021r.

Polityka prywatności

serwisu internetowego prenumerata24.pl

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności serwisu internetowego prenumerata24.pl (dalej: Polityka prywatności), zawierającą informację odnośnie sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu internetowego prenumerata24.pl (dalej: Serwis). Polityka prywatności określa w szczególności zasady gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych pozyskiwanych przez nas zarówno podczas rejestracji konta w Serwisie, korzystania z Serwisu, w razie dokonywania zamówienia na produkty lub usługi dostępne w Serwisie, w tym prenumeraty na czasopisma dostępne w Serwisie, a także w przypadku rozpoczęcia subskrybowania usługi newslettera.

 Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest TM DBO Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 61 lok. 193, 01-031 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000759507, posiadająca NIP: 5272872745 oraz REGON: 381883464, tel.: +48 22 2528038 mail: kontakt@prenumerata24.pl, będąca jednocześnie usługodawcą Serwisu i Sprzedawcą produktów i usług dostępnych w Serwisie. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, dalej Ustawa) i innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych - które chronią podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

 W jaki sposób skontaktować się z nami w spawie danych osobowych ?

Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres: TM DBO Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 61 lok. 193, 01-031 Warszawa, lub wysyłając wiadomość na adres: e-mail: kontakt@prenumerata24.pl

 Skąd pochodzą Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z korzystaniem z usług w Serwisie, w momencie, w którym wypełniłeś formularz rejestracyjny, formularz zamówienia, formularz kontaktowy, zamówiłeś nasze produkty lub usługi newsletter dostępne w naszym Serwisie, a także w innych przypadkach kontaktu z Administratorem, np. zgłosiłeś do nas reklamację.

Przetwarzamy Twoje dane, które nam podajesz lub udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w ramach korzystania z naszych usług w Serwisie.

 Jakie dane przetwarzamy

Dane gromadzone podczas rejestracji w Serwisie, składania zamówienia na usługi/towary dostępne w Serwisie, wypełniania formularza kontaktowego i składania zamówienia na usługę newsletter.

Podczas dokonywania rejestracji w Serwisie, składania zamówienia na usługi/towary dostępne w Serwisie, wypełniania formularza kontaktowego, gromadzone są w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, adres dostawy bądź adres do korespondencji, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) pobierany od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP, zaś w przypadku składania zamówienia na usługę newsletter – adres e-mail.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty Użytkownika na stronie Serwisu, w sposób zautomatyzowany zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, etc. Dane zbierane są anonimowo oraz w celach statystycznych.

 Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu:

 • korzystania z Serwisu (na podstawie regulaminu)
 • obsługi zamówień produktów, w tym prenumeraty
 • dostarczania zamówionych produktów
 • rozpatrywania reklamacji
 • otrzymywania newslettera drogą mailową
 • prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług bądź towarów Administratora
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem
 • monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich zainteresowań (profilowanie)
 • monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, wyszukiwanie ofert, promocji, informacji na stronie etc. oraz zarządzanie Twoją aktywnością na stronie
 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami (profilowanie)
 • prowadzenia badań i analiz statystycznych - analityka
 • obsługi Twoich próśb i żądań w tym reklamacji
 • dochodzenia (lub obrony) roszczeń związanych z zawartą umową na świadczenie usług lub na dostawę produktu, w tym prenumeraty

 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

1) w odniesieniu do świadczenia usług i konieczność realizacji umowy (umów) zawartej z Tobą, w tym dostarczania prenumeraty i dostawy zamówionych produktów, jak również podjęcie działań przed zawarciem takich umów na Twoje żądanie - Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);

2) podstawą prawną wysyłania newslettera lub informacji handlowych drogą elektroniczną jest Twoja dobrowolna zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

5) jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest m.in. dopasowanie treści usług Administratora np. serwisów internetowych lub aplikacji do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie reklamacji produktów Administratora.

 Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do świadczenia usług Administratora, w tym dostarczania prenumeraty, Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone.

W odniesieniu do dostarczania zamówionych produktów, Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego wywiązania się przez Administratora z obowiązku dostawy.

Po zakończeniu świadczenia usług oraz po dostarczeniu produktów dane mogą być nadal przetwarzane, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu świadczenia usług lub dostawy produktów (okres przedawnienia roszczeń).

Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych a w przypadku przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przesyłania newslettera do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Dane będą przetwarzane w celu monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich zainteresowań oraz w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych, a jeżeli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – do czasu jej wycofania.

Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Administratora.

 Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale w celu realizacji usług/umowy lub w celu dostarczenia produktów oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń jest niezbędne do świadczenia tych usług, realizacji umowy, dostarczenia produktów i rozpatrzenia reklamacji. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona, produkty nie będą mogły zostać dostarczone a reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta i rozpatrzona.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody (np. w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną czy też świadczenia usługi newslettera), podanie danych osobowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Administratora do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Administratora, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Administratora. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

 Wycofanie zgody

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez jedną z następujących opcji:

- w przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przesyłania newslettera – poprzez kliknięcie linku w wiadomości email zawierającej treści handlowe lub newsletter (opt-out);

- po zalogowaniu na konto Klienta w Serwisie poprzez odznaczenie wyrażonych zgód (o ile jest dostępna taka funkcja w Serwisie);

- w przypadku przetwarzania na podstawie zgody danych w celu monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich zainteresowań oraz w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami - poprzez wyłączenie obsługi plików cookie lub innych podobnych technologii na urządzeniu końcowym lub poprzez odznaczenie wyrażonej zgody w specjalnie udostępnionym w tym celu panelu;

- zgłoszenie na adres email: kontakt@prenumerata24.pl lub listownie na adres: TM DBO Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 61 lok. 193, 01-031 Warszawa;

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych, w tym dostawcom usług IT i operatorom systemu informatycznego (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, podmiotom obsługującym magazyny, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki na nasze zlecenie w celu dostarczenia Ci zamówionych towarów, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu zapłacenia przez Ciebie za zamówione usługi/produkty, dostawcom systemu ankiet opiniujących, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym) dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację strony Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali społecznościowych, w tym również Facebook Ireland Ltd, jak również dostawcom systemów do automatyzacji usługi newsletter (np. MailChimp). Gwarantujemy, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przez podmioty inne niż my, przetwarzają one dane na podstawie stosownej umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Ponadto dążymy do tego aby podmioty te zapewniały odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Twoje dane mogą być również udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale w takim przypadku nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) do oceny niektórych informacji na Twój temat, w tym analizy lub  prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez nas działalnością marketingową, przesyłania reklam i ofert handlowych.

 Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane mogą zostać przekazane na przykład podmiotom z grupy Google, na podstawie oświadczenia dotyczącego Tarczy Prywatności, w którym Google deklaruje przestrzeganie zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii.

Przekazywanie do innych podmiotów będzie się odbywało jedynie, gdy zapewnią one odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że będą zapewnione skuteczne środki ochrony prawnej danych.

 Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (m.in. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

W zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

W zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, okaże się, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratora, jeśli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

W zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości tych danych, a także gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte lub gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

W zakresie żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, oraz gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.

Prawo sprzeciwu przysługuje Ci jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu, w celu marketingu bezpośredniego, profilowania, bądź w celach statystycznych i będzie on uzasadniony przez znalezienie się w sytuacji szczególnej. W dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Administratora lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem drogą korespondencyjną na adres: Rozrywka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 56a, 00-695 Warszawa, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@prenumerata24.pl

 Przetwarzanie danych osób dedykowanych do realizacji umowy

W przypadku danych osób dedykowanych do realizacji umowy Administrator informuje, iż dane te pozyskał od Strony, z którą zawarł umowę, tj. od klienta. Dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny.

 Wykorzystywanie ciasteczek (plików "cookies")

Strony internetowe Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Są one szeroko stosowane, aby strony internetowe działały lub działały w lepszy, bardziej wydajny sposób. Mogą to zrobić, ponieważ strony internetowe mogą czytać i zapisywać te pliki, umożliwiając im rozpoznanie użytkownika i zapamiętanie ważnych informacji, które ułatwią korzystanie z witryny (np. poprzez zapamiętanie preferencji użytkownika).

Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana w taki sposób, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Użytkownik może zawsze zmienić ustawienia, aby zablokować przesyłanie plików cookie do urządzenia lub umożliwić odbieranie tylko niektórych kategorii plików. Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia lub usunięcia plików nawigacyjnych lub funkcjonalnych, nie wszystkie funkcje witryny będą działać zgodnie z przeznaczeniem.

 Oto rodzaje plików cookie, które mogą być wykorzystywane na stronach internetowych Serwisu:

 Niezbędne pliki cookie (tzw. Ciasteczka techniczne)

Te pliki cookie są niezbędne dla naszej witryny, aby umożliwić Ci poruszanie się po niej i korzystanie z jej funkcji. Bez tych niezbędnych plików cookie możemy nie być w stanie zapewnić pewnych usług lub funkcji, a nasza strona internetowa nie będzie działać tak sprawnie, jak byśmy tego chcieli.

 Pliki cookie wydajności

Wydajnościowe pliki cookie, które czasami nazywane są analitycznymi plikami cookie, zbierają informacje na temat korzystania z tej witryny i umożliwiają nam ulepszenie jej działania. Na przykład, pliki cookie dotyczące wydajności pokazują nam, które są najczęściej odwiedzanymi stronami w witrynie, pozwalają nam zobaczyć ogólne wzorce korzystania z witryny, pomóc nam rejestrować wszelkie trudności związane z witryną i pokazywać nam, czy nasze reklamy są skuteczne, czy też nie.

 Pliki cookie funkcjonalność

W niektórych okolicznościach możemy używać funkcjonalnych plików cookie. Funkcjonalne pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonane w naszej witrynie internetowej oraz zapewnić ulepszone i bardziej spersonalizowane funkcje, takie jak dostosowywanie określonej strony internetowej, pamiętając, czy poprosiliśmy Cię o udział w promocji i o inne żądane usługi, np. oglądanie wideo lub komentarz na blogu. Wszystkie te funkcje pomagają nam udoskonalić Twoją wizytę w witrynie.

 W pewnych okolicznościach korzystamy z plików cookie profilowania firm. Te pliki cookie pozwalają nam zapewnić lepszą obsługę online, która najlepiej pasuje do wyborów i preferencji, jakich dokonujesz podczas korzystania z naszej witryny. Wszystkie te funkcje pomagają nam stale ulepszać przeglądanie witryny internetowej, pokazując także produkty lub usługi, które mogą być dla Użytkownika interesujące.

 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 Więcej informacji na temat plików cookies pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 Zmiana polityki prywatności

W celu zapewnienia Ci jak najwyższego poziomu ochrony Twoich danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmieniona Polityka prywatności zostanie zamieszczona i będzie uaktualniana na stronach internetowych Serwisu.

 Kwestie nieuregulowane

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy oraz RODO. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo stosowania mają te przepisy.

 Wejście w życie

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 27 lutego 2021r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl